why'd you only call me when you're high? (Slowed)

  Үзсэн тоо 1,080,943

Various Artists - Topic

Сарын өмнө

Provided to MNpost by DistroKid
why'd you only call me when you're high? (Slowed) · Castle High
why'd you only call me when you're high?
℗ 2629464 Records DK
Released on: 2021-01-12
Auto-generated by MNpost.

Сэтгэгдлүүд
Waffle Man
Waffle Man 24 өдрийн өмнө
0:42 2:17
Poisoned by smoke
Poisoned by smoke 27 өдрийн өмнө
What was the inspiration to song : *phone rings* *he picks up* S: Hͩ́͋̋EE͍̣̼͕͔E͖̣̘͔̲͎͂̒̒̓͋̄E͛̀̀ͩͧEͤͭ͛ͣ͗ͪE̘ͨĒ̠̤͇̌̄É͍͓̙̦̣̽͋ͬ̈Yͬͭ̏̃ͪ H: why'd you only call me when you're high? S: C̜̞̺̞̰a͓͙͈̤̖͎ͯ͐ͥ͂ͤ́n̖̗ͣ̏ ̅̎̅ͧ͋̌yo̤̞͉̭ͦͯ̈̈́ű͐ͥ̓ ͨat͇̲̏ͨ͛ͅ ̜̦̔̓le̫̺̣̝̬̹̻ä̝́s̲̘t̳̬̎͆ ͔̠̏͑g̲rͭ̅̑͗ͦe̖͇̺̺͇̹̬̓̏ͤ̽ͨͨ̚e̥̫̣͉̘͇t̰ͤ m̮̤̠͓̠e̯̤̰̖̩̻? H: HI, why'd you only call me when you're high?
Guest
Guest Сарын өмнө
5 people: ha im 1st, 2nd,... Me: not gonna lie i love it
Vidhi Goradia
Vidhi Goradia Сарын өмнө
wow im 5
Вікторія Яшина
Вікторія Яшина Сарын өмнө
Wow 4 comments
I forgot my name again
I forgot my name again Сарын өмнө
3rd 🤠
Moon Tsuki
Moon Tsuki Сарын өмнө
2 comment lmao
żółwica chan
żółwica chan Сарын өмнө
wow im a first comment
why'd you only call me when you're high (edit audio)
00:47
lusleep
Үзсэн тоо 61мянга.
NCT 127  'gimme gimme' MV
3:44
SMTOWN
Үзсэн тоо 15сая
Fast, Medium or Slow Food Challenge by Multi DO Challenge
12:14
Multi DO Challenge
Үзсэн тоо 10сая
the neighbors - sweater weather (slowed + reverb)
05:05
Tronik
Үзсэн тоо 3,7сая
Arctic Monkeys - Do I Wanna Know { slowed + reverb }
05:41
i wanna be yours - arctic monkeys (s l o w e d)
03:45
castillo
Үзсэн тоо 3сая
Loving you is a losing game tiktok ver. (Slowed+Reverb)
03:50
Bring me the horizon ~ can you feel my heart ~ slowed down
04:41
the hills || (slowed)
04:59
locallycrying
Үзсэн тоо 35сая
i kissed a girl | katy perry | s l o w e d
03:51
listen carefully
Үзсэн тоо 14сая
streets- doja cat // s l o w e d & r e v e r b
04:45
shovvxa
Үзсэн тоо 1,5сая
Can You Feel My Heart
03:49
Bring Me The Horizon
Үзсэн тоо 2,7сая
NCT 127  'gimme gimme' MV
3:44
SMTOWN
Үзсэн тоо 15сая
Fast, Medium or Slow Food Challenge by Multi DO Challenge
12:14
Multi DO Challenge
Үзсэн тоо 10сая
Cardi B - Up [Official Music Video]
2:50
Cardi B
Үзсэн тоо 62сая
GOT7 "ENCORE" OFFICIAL M/V
4:15
GOT7
Үзсэн тоо 9сая
NF - CLOUDS
4:14
NFVEVO
Үзсэн тоо 9сая
현아 (HyunA) - 'GOOD GIRL' MV
3:04
HyunA
Үзсэн тоо 7сая